Vi erbjuder:


  • Bortforsling av grovsopor till tippen: tömning av vind, källare, garage, kontorslokaler, lägenheter eller dödsbon samt byggplatser och vi lastar bilen oavsett var avfallet ligger i dina utrymmen eller på din tomt.

  • Tungalyft: Vi erbjuder tungalyft som poolöppning/stängning, piano flytt, ommöblering, samt all typ av bärhjälp.

  • Trädgårdarbete: t.ex. gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, gräva bort stubbar/gamla risiga buskar, tömning av kompost etc.

  • Skrotning av: fordon t.ex. bilar, båtar, husbilar, husvagnar m.m.

  • Montering/demontering av: möbler eller mindre rivningsarbeten, byte av filter i ventilationsanläggningar m.m.

Smidiga löpande lösningar för företag och byggfirmor:


  • Grovstädning: grovstädning under projektgång eller slutstädning.

  • Kontinuerlig byggstädning: Vi erbjuder kontinuerlig grov eller finstädning under projektgång för ett rent, trivsamt och säkert bygge.

  • Montering och demontering: Vi utför all typ av montering och demontering av möbler och små rivningsarbeten.

  • Tungalyft: Vi hjälper er med tungalyft som, ommöblering, bärhjälp av byggvaror samt alla typer av bärhjälp.

  • Transport: Transport av byggvaror från byggvaruhus till arbetsplats.

Så fungerar det

Beställ hembesök

Besides regular product display options Test has multiple functions for social networks integration

Besökstiden bekräftas

To build a solid foundation for your online shop you need a strong brand and a bulletproof strategy

Uppdraget utförs

Our team of competent designers and developers are able to create great designs and structured code

Vi kan oftast utföra hämtningen med kort varsel. Vi lastar bilen oavsett var avfallet ligger i dina utrymmen eller på din tomt och städar efter oss.

Avfalletlämnas på återvinningstationer där det hanteras på ett miljöriktigt sätt och det som kan komma till användning såsom kläder, leksaker, elektronik, byggmaterial mm skänkes till biståndsorganisationereller placeras i ”Återbrukets” containrar.